Stichting KunstWerkt

Exposities in Ruimte in Beweging

Global Position

18 november 2012 tot 9 december 2012

Net als hun beroemde voorgangers Frits en Andre Henderickx presenteren deze twee broers Henderickx zich nu voor het eerst gezamenlijk, in Pand Paulus. Het werk van de ‘jonge ’Henderickxen is evenwel totaal verschillend van elkaar en sterk contrasterend: waar het werk van Sjef als fictie getypeerd kan worden, is het werk van Andre non-fictie. De titel van de tentoonstelling Global Position verwijst enerzijds naar de Q.R.-codes die bij het werk van Andre zijn gevoegd waardoor de bezoeker in het bezit van een I-phone de code kan scannen en op het filmpje informatie krijgt over dat specifieke werk. Anderzijds is het de naam van de installatie die Sjef speciaal voor deze tentoonstelling zal bouwen: een installatie die staat op de noord-, zuid-, oost-, west-as van Pand Paulus op het punt daar waar de lengte- en breedtegraad elkaar kruisen.