Stichting KunstWerkt

Exposities in Ruimte in Beweging

Gerakel en Gedruk

13 oktober 2013 tot 3 november 2013

In het kader van de nationale manifestatie G13, maand van de grafiek organiseert Stichting KunstWerkt een grote grafiektentoonstelling die geheel Pand Paulus beslaat.

Te gast zijn: Wim Biesheuvel (steendruk), Elsbeth Cochius (lino), Ad Koomans (ets en mezzotint), Inez Odijk (houtsnede), Michiel Schuurman (zeefdruk) en Gijs Weijer (zeefdruk).

Daarnaast tonen die deelnemers van Stichting KunstWerkt die zich bezighouden met het maken van grafiek, hun recente werk: Karin van As (droge naald, houtsnede), Raph de Haas (lino), Henny van Leeuwen (zeefdruk), Willem van Hest (zeefdruk), Pim van Halem (zeefdruk), Michel Snoep (lino), Sasha Zuidam (houtsnede), Elly Zwaanswijk (ets).

Bovendien is er in de tentoonstelling aandacht voor het werk van kunstenaars die zich bedienen van ‘nieuwe’ technieken waarvan niet iedereen vindt dat het resultaat grafiek genoemd kan worden: Beaty Czetö (elektrografie), Sjef Henderickx (fotokopie), SAGE (stempels), Nelleke Verhoeff (giclée art print), Printroom (Risografie).

In de torenkamer een installatie met linodrukken van Ane Koczorowski.